hlavne-menu
HLAVNÁ STRÁNKA PRE UCHÁDZAČOV ŠTUDIJNÉ ODBORY AKTIVITA NA ŠKOLE PROJEKTY PREDMETY FOTOGALÉRIA VÝCHOVNÝ PORADCA ZMLUVY,FAKTÚRY,OBJEDNÁVKY KONTAKT PARTNERI ŠKOLY INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA ELEKTRONICKÝ ČASOPIS ENVIROMÁNIA NÓRSKY PROJEKT - Modrá škola TLAČIVÁ
hlavne-menu
HLAVNÁ STRÁNKA

Prvá priemyselná škola na Slovensku, založená v roku 1872 

                     Najstaršia škola svojho druhu v strednej Európe,

         ktorá v roku 2017 oslavuje 145. výročie od svojho založenia.                          

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ksk ke                                          214 date          128 Image00586   Nový študijný odbor a profilácia:

Zriaďovateľom školy  je Košický samosprávny kraj   Facebook  Rozvrh hodín                                            (popis)

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Dňa 15.12.2017 (piatok) je Riaditeľom školy udelené Riaditeľské voľno 

z dôvodu súbežného konania akcií NOC V ŠKOLE a PRAHA 2017.

Vyučovanie bude pokračovať dňa 18.12.2017 (pondelok) podľa platného rozvrhu.

 

HUTNÍCTVO a INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V STROJÁRSTVE

                                          Študujte už v školskom roku 2018/2019!
 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt partnerstvo Partneri školy, u ktorých naši študenti po ukončení štúdia, môžu získať zamestnanie.

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo handtmann             Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo getrag                           Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo Kừnz

     Handtmann Slovakia, s.r.o.             GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.            KUNZ       

 

Dňa 7. mája 2012, udelil primátor mesta Košice Strednej priemyselnej škole najvyššie mestské ocenenie CENU MESTA KOŠICE, za vynikajúce výsledky pri výchove technickej inteligencie a formovanie osobnosti mladých ľudí počas svojej 140. ročnej existencie.